VIZUALIZÁCIE - grafické stvárnenie projektu GA2 s vnútroblokom a jeho rozšírenia o projekt GA3.

FOTODOKUMENTÁCIA  - archív fotiek zo stavby pri výstavbe II. fázy a výber fotiek za posledné 3 mesiace zo stavby pri výstavbe III. fázy, členené podľa kvartálov.

KAMERA - aj pri projekte GA3 bude možné sledovať progres výstavby online.


                    Vizualizácie                        Fotodokumentácia                           Kamera


Copyright© EZ development, s.r.o