Pre Váš komfort a možnosť sledovať stavbu z práce alebo Vášho domova sme pripravili online kamery, ktoré sa aktualizujú každých 15 min, pričom umožňujú aj sledovanie stavby v reálnom čase. V ľavom menu si vyberte kameru, ktorú chcete sledovať, kliknite na obrázok z kamery a zadajte prihlasovacie údaje (Meno: public / heslo: ga3).


Kamera 1
Kamera 2
Kamera 3
Kamera 4
       
Vilka A
Vilka B
Vilka C, D
Vilka E, F