O kvalitu bývania sa naozaj nemusíte báť. Pri výbere stavebného materiálu sme dbali hlavne na overené materiály a snažili sme sa ich skombinovať s overenými ekologickými technológiami, pričom použitý materiál je zväčša dimenzovaný s väčšou rezervou oproti slovenským normám, aby sme zabezpečili bývanie pre našich susedov v harmónii.

 

Nosné múry a priečky

Všetky objekty sú bez podzemných parkovacích miest a pivníc

Nadzemné podlažia sú stavané z 290 mm obvodových pálených tehál, 240 mm nosných, akustických pálených tehál, ktoré sú použité aj ako medzi bytové priečky a bytové priečky sú 115 mm hrubé pálené tehly.

Skladba jednotlivých stien:
– obvodová stena 15 mm vnútorná vápenno-cementová omietka, tehla 290 mm Termobrik TD 290 PD P15 tepelný odpor R=2,7 m2K/W, minerálna vlna 80 mm R=2,05 m2K/W, vonkajšia omietka stien tenko vrstvová silikátová  škrabaná 2 mm, spolu R steny cca 5,0 m2K/W
-medzi bytové priečky 240 mm TermoBRIK TD 240 PD Akustik P15 zvuková nepriezvučnosť 54dB, 2x15 mm vnútorná vápenno-cementová omietka
-priečky 115 mm TermoBRIK TD 115 PD P10, zvuková nepriezvučnosť 45dB 2x15 mm vnútorná vápenno-cementová omietka
Stropy sú skladané z nosníkov KNPV s keramickými vložkami a betónovou zálievkou spolu hrúbky 240mm. Podlahy sú hrubé 100mm a majú 40 mm tepelnej/zvukovej izolácie EPS 100 S a podlahy na teréne 120mm, z toho 60mm tepelná/zvuková izolácia, 50mm cemento-pieskového poteru /nášľapná vrstva nie je v cene holobytu/


Zateplenie

Na zateplenie sme použili drahšiu a kvalitnejšiu minerálnu vlnu hrúbky 80 mm, pričom sme obzvlášť dávali pozor na elimináciu všetkých tepelných mostov, ktoré by v ťažších stavebných detailov mohli vzniknúť.
Zároveň aj priestor stropu v podzemnom podlaží pod bytovými a nebytovými priestormi je zateplený a opatrený povrchovou úpravou.
Strechu sme od bytov na najvyššom poschodí oddelili sadrokartónovým stropom, ktorý je od strechy takisto zateplený a zvukovo odizolovaný 100 mm minerálnej vlny, ale zároveň sme ešte zateplili aj samotné podkrovie zo strany strechy minerálnou vlnou hrúbky 200 mm. Tým sme sa v maximálnej možnej miere snažili odstrániť prehrievanie bytov v lete, či prienik zvuku do bytov (najmä pri daždi). Samotný krov je drevený s oceľovou strešnou krytinou.


Výplne (okná a dvere)

Výplne otvorov – okná a balkónové dvere, sú použité fiberglassové rámy
(viac informácii nájdete na stránke spoločnosti SAMAT) s izolačným 3-sklom (súčiniteľ prechodu tepla Ug = 0,8 W/m2K), tzn. že nepoužívame žiadne lacné plastové okná, ktoré pri zahriati uvoľňujú karcinogénne látky do prostredia. Vstupné dvere do bytov sú protipožiarne, 2-hej bezpečnostnej triedy.Kúrenie

Pre objekt rodinného domu je navrhnutý samostatný zdroj tepla pre každý byt.  Kotolňe budú umiestnené v priestoroch WC a chodby podľa projektovej dokumentácie. Navrhnutá je závesná kondenzačná zostava Buderus Komfort, ktorá pozostáva z plynového kondenzačného kotla Logamax plus GB172 o výkone 3,3-14 kW a zo zásobníkového ohrievača teplej vody Logalux WU120 s objemom 120 litrov. Kotol je plnoautomatický, riadený priestorovým regulátorom s týždenným nastavením, umiestneným v obývacej izbe. Normový stupeň využitia je 105%. Expanzná nádoba s objemom 12 litrov je súčasťou kotla.
Odvod a prívod spaľovacieho vzduchu je riešený komínovou sadou DO DN 80/125 s dymovodmi vyústenými nad strechu v zmysle platných predpisov STN 73 4201 a STN 73 4210 pre plynové spotrebiče. Navrhovaný kotol spĺňa požiadavky nariadenia vlády SR č.92/1996 Z.z., ktorým sa vykonáva zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane životného prostredia pred znečisťujúcimi látkami. Emisie nesmú prekračovať dovolené hodnoty.
Špičková potreba plynu 1,77 m3/hod na kotol.

Klimatizácia

V bytoch sa uvažuje s inštaláciou klimatizačných jednotiek ako klientských zmien, a preto v záujme udržania pekného a elegantného stvárnenia lokality sme vytvorili jednoduchú, unifikovanú  skrinku umiestnenú na balkóne a využiteľnú aj ako posedenie, takže klient nebude vôbec limitovaný pri výbere farbou, značkou, cenou a zároveň sa zachová aj príjemne vizuálne prevedenie lokality aj do budúcnosti.


Rekuperácia

Rekuperačný systém predstavuje spôsob kontrolovaného, núteného vetrania budov a bytov so spätným získavaním tepla. Prináša veľa výhod, ktoré zvyšujú komfort a pohodlie ľudí a znižujú náklady na prevádzku. Opatrenia na zníženie strát tepla sú finančne náročné a ich cieľom je šeriť energie. Aby sa však ušetrená energia nestratila pri vetraní oknami, je ideálne vetrať prostredníctvom rekuperačnej vetracej jednotky, v ktorej v zime použitý vzduch ohrieva čerstvý. Okrem toho obrovskou výhodou je aj filtrácia vzduchu, ktorá očisťuje vzduch od prachu a iných nečistôt, a tým napomáha menšej prašnosti v byte a vie výrazne zlepšiť prostredie pre alergikov.
Keďže si myslíme, že kvalitný vzduch v byte je veľmi potrebný, tak sme nadviazali spoluprácu s výrobcom rekuperačných jednotiek, ktoré môžu byť inštalované v každom byte ako klientské zmeny a radi Vam zodpovieme otázky aj v tejto problematike.


Mikroklíma

Každý vila dom bude mať svoj vlastný malý zatrávnený vnútrobok do ktorého budú mať vstup iba ľudi z konkrétneho vila domu. Všetci nový susedia budú mať aj možnosť využívať vnútroblok GA2 v ktorom je detské ihrisko, lavičky a pekné jazierko. Do vnutrobloku  sú len 2 vstupy cez bránky, ktoré budú elektronicky otvárané, takže aj Vaše deti budú absolútne v bezpečí a nebudú môcť len tak vybehnúť na ulicu, či nedajbože pod kolesá auta.
Tak ako aj v byte, zeleň vo vnútrobloku okrem vizuálneho spríjemnenia pôsobí aj blahodárne na kvalitu vzduchu, takže vnútroblok štedro vyplnený stromami, kríkmi, popínavými rastlinami a živým plotom v záujme dosiahnutie Vášho čo najväčšieho súkromia a v kombinácii s jazierkom dáva veľmi dobré predpoklady na vytvorenie priaznivej mikroklímy, najmä v kombinácii s chránenou krajinnou oblasťou hneď v tesnom susedstve.
Copyright© EZ development, s.r.o