Napadlo Vás, že keď sa presťahujete na okraj Bratislavy, tak budete od všetkého ďaleko a budete musieť za všetkým dochádzať? Opak je pravdou! Občianska vybavenosť Rusoviec je na veľmi vysokej úrovni.

 

Materská škola


Zakladna skolaV Rusovciach je k dispozícii súkromná MŠ. Súkromné vzdelávacie zariadenie Bratislava – Rusovce pre deti od 2 do 6 rokov zabezpečuje denný pobyt detí počas pracovných dní od 7:30 do 16:30 hod. v rodinnom dome s krásnou záhradou a dvorom, nadštandardnou a láskavou starostlivosťou. Maximálny počet detí je 12, čo umožňuje rozvíjať individuálne schopnosti detí. O deti sa budú starať kvalifikované a milé učiteľky, s vysokoškolským vzdelaním v odbore pedagogika, psychológia, angličtina.  Zoznam ponúkaných služieb najete tu.


 

Základná škola


Zakladna skola

Základná škola je plno organizovanou základnou školou so 14 učebňami, navštevuje ju 219 žiakov. Počtom tried a žiakov je štandardnou školou. V jednotlivých ročníkoch sú 1 - 2 triedy. Škola disponuje aj telocvičňou, dielňou a športovým areálom. Súčasťou školy je tiež materská škola, ktorú navštevuje 87 detí. Súčasťou ZŠ s MŠ sú školské zariadenia ako školský klub detí a školská jedáleň. Vybavenie školy zahŕňa okrem iného jazyková učebňa, multimediálna učebňa, pracovná dielňa a kuchynka, ekologický kútik a keramická dielňa, telocvičňa a iné športoviská, knižnica. Viacej informácii nájdete tuNámestie


Rusovecke namestieStarosta Dušan Antoš otvoril 30.septembra 2011 za prítomnosti viacerých hostí rekonštruované námestie mestskej časti Bratislava – Rusovce. Projekt v celkovej hodnote takmer 1 milióna € pre mestskú časť znamená zvýšenie kvality kultúrno-spoločenského života v mestskej časti, estetizáciu verejného priestranstva, vytvorenie nového priestoru na organizovanie rôznych podujatí, rozšírenie možnosti voľno časových aktivít a možností relaxácie v upravenom a revitalizovanom prostredí, ľahší prístup k verejným priestranstvám pre telesne handicapovaných a starších ľudí (bezbariérové prístupy).


 

MHD


MHDSamotná zastávka MHD je cca 50 m od lokality projektu, pričom na tejto zástavke „Gaštanová alej“ stojí autobus číslo 91 a chodí každých 15-20 min od pol piatej ráno do pol dvanástej večer. Aj napriek tomu, že Rusovce sú v druhom pásme tak na tejto zastávke stojí aj nočný spoj, ktorý jazdí každú hodinu až do 4:00 ráno, teda spojenie s centrom Bratislavy je možné vo dne aj v noci.Zdravotné stredisko


Zdravotne strediskoZdravotné stredisko sa nachádza v blízkom susedstve rusovského kaštieľa. V roku 1999 prešlo delimitáciou z petržalskej polikliniky do vlastníctva obce. Momentálne sú tu v prevádzke ambulancie praktického lekára pre dospelých, detský lekár, zubný lekár, gynekologická ambulancia, chirurgická ambulancia a lekáreň. Ambulancia praktického lekára pre dospelých zabezpečuje liečebno-preventívnu starostlivosť, návštevnú službu, odosielanie na odborné vyšetrenia a konzultačnú činnosť. Ambulancia detského lekára zabezpečuje liečebno-preventívnu starostlivosť pre novorodencov, deti a dorast, poradenstvo a návštevnú službu. Stomatologická ambulancia zabezpečuje liečebno-preventívnu starostlivosť pre deti i dospelých, odborné poradenstvo, a uvažuje sa aj o zriadení rehabilitačného centra.


 

Mestské múzeum


Mestske muzeumV Rusovciach sa taktiež nachádza špecializovaná expozícia Mestského múzea v Bratislave. Po Rimanoch na území Rusoviec zostalo mnoho. Archeológovia tu postupne odkryli rozličné zvyšky architektúry, ako sú ruiny rímskeho fórumu, studňu, trosky pecí, náhrobné a oltárne kamene. Objavili štyri pohrebiská, množstvo mincí, fragmenty rozličnej keramiky, predmety bežnej potreby z bronzu a železa, korálky z jantáru, kostené ihlice a šperky. Zvlášť cenný je nález zdeformovanej prilby rímskeho dôstojníka, ktorý pravdepodobne padol vo vojne s Markomanmi. Múzeum antická Gerulata, v ktorom sú archeologické nálezy vystavené, sa nachádza za rusoveckým rímskokatolíckym kostolom.

Copyright© EZ development, s.r.o